İnsan Kaynakları Politikamız

EWE Turkey Holding, insan kaynakları politikası çerçevesinde çalışanlarını kıymet olarak değerlendirmekte, sürdürülebilir başarı için müşteri memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetinin de önemine inanmaktadır.

EWE Turkey Holding, bütün paydaşlarının çalışmaktan gurur duyduğu, faaliyet gösterdiği her alanda örnek gösterilen kurumsal bir vatandaş olmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de büyüme hedefi ile uzun vadeli ve kalıcı bir oyuncu olarak piyasada yer almayı hedefleyen EWE Turkey Holding, bu hedef doğrultusunda nitelikli ve yetkin insan kaynağını büyüme hedeflerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görmektedir.

EWE Türkiye Grubu, bünyesinde görev alan bütün personelinin mesleki ve kişisel gelişimlerini kilit önemde değerlendirmekte ve desteklemektedir.

KURUMSAL ÖĞRENME ANLAYIŞI

EWE Turkey Holding’in kurumsal öğrenme anlayışı ile yapılandırdığı insan kaynağı, Holding’in etkinliğini ve verimliliğini mümkün olan en üst seviyede devam ettirmekte büyük pay sahibidir.

Holding’in kurumsal öğrenme anlayışı işe girişte sunulan oryantasyon eğitiminden başlayarak “Çalışan Paylaşım Toplantıları” ile sürmekte, toplantılar düzenli bir şekilde belirli periyodlarda gerçekleştirilmektedir.

İŞE ALIM SÜRECİ

EWE Turkey Holding İK politikası gereği çalışanlarına ırk, din, dil, cinsel tercih ve cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsat ve imkânlar sunmaktadır.

EWE Turkey Holding, İnsan Kaynakları alanında “tercih edilen iş yeri” olmayı hedeflemekte; rekabetin arttığı iş ortamında potansiyel gördüğü çalışanları bünyesine katmak için etkin işe alım süreçleri uygulamaktadır.

EWE Turkey Holding ve Grup şirketlerinin İK departmanları, üniversitelerde iş hayatı, İnsan Kaynakları uygulamaları gibi konularda eğitimler vermekte, gençleri iş hayatına hazırlamak amacıyla seminerler düzenlemektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların ortak hedefi, genç yetenekleri, Grup bünyesine kazandırarak, insan kaynağı yapısının profesyonel niteliklerini sürdürülebilir kılmaktır.

ÇALIŞAN HAKLARINA SAYGI

EWE Turkey Holding’in İK alanındaki temel prensipleri; açıklık, sürdürülebilirlik ve çalışan haklarına saygı göstermektir.

Yıllık bazda gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anketi ile çalışan memnuniyeti ölçülmekte, yönetim anlayışından eğitimlere, iç iletişimden çalışma koşulları, sosyal haklar ve ücretlere kadar her türlü kriter çalışan değerlendirmesine sunulmaktadır.

Anket sonucunda çalışan memnuniyetinin düşük olarak tespit edildiği konular hakkında çalışmalar yapılmakta ve iyileştirmelere gidilmektedir.

MUTLU ÇALIŞANLAR

EWE Turkey Holding’in önem verdiği konuların başında, çalışanların memnuniyeti ve Şirket’e olan bağlılığı gelmektedir. Bu bağlamda çalışanlar arası iletişimi, motivasyonu ve memnuniyeti artırmak adına Holding bünyesinde çeşitli spor organizasyonları ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Ayrıca iftar, piknik gibi organizasyonlara çalışanların aileleri de davet edilmekte, kurumsal aidiyetin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.