EWE TURKEY HOLDING

  • Teknoloji transferleriyle desteklenen yenilikçi iş modelleri ile gelecek için enerji
  • Rol model doğal gaz dağıtım şirketleri- Bursagaz ve Kayserigaz
  • BOTAŞ'dan sonraki en büyük oyuncu EWE Enerji
  • Enerji ve dağıtım sektöründe hizmet sağlayıcısı - Enervis
  • Türkiye’nin en geniş fiber ağ altyapısına sahip olan Millenicom

EWE Turkey Holding, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2007 yılında başlamıştır. Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom olmak üzere 5 iştirak şirketi bulunan EWE Turkey Holding, müşterilerine;

  • Doğal gaz dağıtım,
  • Enerji ticareti ve satışı,
  • Enerji hizmetleri ve
  • Telekomünikasyon iş kollarında hizmet sunmaktadır.

EWE Turkey Holding, grup şirketlerinin koordinasyonu ve yönetiminde stratejik görevler üstlenmektedir. Ayrıca Şirket, enerji sektörü ve diğer işkollarında Türkiye’deki yatırım potansiyeli ve fırsatlarını yakından takip etmektedir.

EWE Turkey Holding, alanında Türkiye’nin önde gelen doğal gaz dağıtım şirketleri arasında bulunan Bursagaz ve Kayserigaz’ın çoğunluk hissedarı konumundadır.

EWE Turkey Holding’in Türkiye’deki en büyük iki yatırımı olan Bursagaz ve Kayserigaz, gerçekleştirdikleri yatırımlar ile artan oranda hane ve iş yerinin ekonomik ve çevreci bir yakıt olan doğal gaza kavuşmasını sağlamaktadır.

Şirket’in bir diğer iştiraki EWE Enerji, doğal gazın yanı sıra elektrik tedariki konusunda da hizmetler sunmaktadır. Şirket, yıllık 2,5 milyar m3’lük doğal gaz tedarik hacmi ile Türkiye’nin en büyük özel toptan satış portföyünü yönetmektedir.

Enervis, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında, enerji piyasasının ihtiyaç duyduğu etüt, tasarım, projelendirme, danışmanlık, yatırım, servis ve bakım-onarım hizmetlerinde uzmanlaşmıştır.

Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ve telefon, internet ile bulut çözümler konusunda hizmetler veren Millenicom 2017 sonu itibarıyla 200.000 fazla aboneye ulaşmıştır.

2017 yıl sonu itibarıyla 916 kişinin görev aldığı EWE Turkey Holding ve iştiraklerinin konsolide cirosu ise toplam 2.391 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Grup şirketleri aynı dönemde toplam 1,4 milyon BBS müşteri sayısına ulaşmış, şirketlerin toplam konsolide gaz tedarik hacmi de 4,1 milyar m³ olarak gerçekleşmiştir.

EWE Turkey Holding portföyündeki aktif abone sayısı itibarıyla, Türkiye’nin dördüncü büyük gaz tedarikçisi konumunu sürdürmektedir.

EWE Turkey Holding, sürdürülebilirlik temelinde inşa ettiği faaliyetlerini başta müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarına artı değer üretmek üzere gerçekleştirmektedir. Şirket sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde ekonomiye, çevreye ve topluma kesintisiz katkı sağlamaktadır.

EWE Turkey Holding, doğal gaz dağıtım alanını genişleterek organik büyümeyi hedeflemekte, bilgi teknolojilerinin yanı sıra enerji verimliliği ve dünyanın geleceği olarak değerlendirilen yenilenebilir enerji alanlarında yatırımlarını artırmayı planlamaktadır.

EWE Türkiye Grubu Faaliyet Raporu 2017

EWE Türkiye Grubu Faaliyet Raporu 2016

EWE Turkey Holding Faaliyet Raporu 2015

EWE Turkey Holding Faaliyet Raporu 2014

EWE Turkey Holding Şirket Profili 2013

EWE Davranış Kuralları

Davet ve Hediyeler Grup Yönergesi