EWE ENERJİ

  • Doğal gaz ve elektrik toptan satışı
  • Güvenilir enerji tedarikçisi

2009 yılında faaliyete geçen EWE Enerji, Türkiye piyasasında doğal gaz ticaretinin önde gelen oyuncularından biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de doğal gaz alanında BOTAŞ’tan sonraki en büyük oyuncu olan EWE Enerji, yıllık 2,5 milyar m³ ticaret hacmi ile Türkiye’de özel doğal gaz toptan satış şirketleri arasında lider konumdadır.

2013 yılında, elektrik tedariki hizmetlerine de başlayan EWE Enerji, müşteri odaklılık ve güvenilirlik esasları üzerine kurulu ticaret anlayışı ile serbest tüketici konumundaki müşterilere elektrik tedariki gerçekleştirmektedir. Piyasada müşterilerine tek elden elektrik ve doğal gaz hizmetlerini sağlayabilme yetkinliğiyle farklılaşan EWE Enerji, Türkiye çapında tedarik operasyonları gerçekleştirme gücüne sahiptir.

Şirket 2016 yılında, doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri ve serbest tüketicilere doğal gaz ve elektrik enerjisi sağlamaya devam etmiştir. EWE Enerji’nin cirosu, 2016 yılında 1.994 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

EWE Enerji, benimsediği müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde, elektrik tedariki alanında da katma değeri yüksek ürün ve hizmetler sunmaktadır. 2013 yılı itibarıyla elektrik tedarik hizmetlerine başlayan EWE Enerji, 2015 yılında Türkiye enerji piyasasında bir yeniliğe imza atarak, müşteriye elektrik ve doğal gazı birlikte arzını öngören ilk bundle satışını da gerçekleştirmiştir.

Elektrik alanındaki istikrarlı gelişimini sürdürmekte olan EWE Enerji, Grup sinerjisi dahilinde Bursa, Kayseri ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde müşteri sayısında önemli bir artış ivmesi yakalamıştır. 2016 yılına kadar elektrik tedarik piyasasında kurumsal müşteri segmentinde büyüyen EWE Enerji, 2016 yılından itibaren bireysel müşterilere de hizmet sunmaya başlamıştır.

Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş teknoloji üzerinde yapılandırılmış hizmet altyapısı, EWE Enerji’nin temel rekabet üstünlüklerindendir. Şirket, müşteri ihtiyaç ve taleplerine hızlı ve doğru cevap verebilmek adına BT altyapısını, sistemlerini ve süreçlerini iyileştirmekte ve değişen ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırmaktadır.

EWE Enerji, zorlu koşullar arz eden bir sektörde, sahip olduğu tedarikçi çeşitliliğinin sunduğu avantajı; değişime açık ve yenilikçi kurumsal kültürü ve uzun dönemli bakış açısıyla güçlü performansa dönüştürmekte ve paydaşları için katma değer üretmektedir.

https://www.eweenerji.com.tr/