EWE ENERJİ A.Ş.

  • Doğal gaz ve elektrik toptan satış; LNG ithalat lisansları
  • Güvenilir enerji tedarikçisi

Çeşitlendirilmiş tedarik yapısı ve depo operasyonlarıyla yurt çapındaki serbest tüketicilere ve dağıtım şirketlerine esnek satış çözümleri sunan EWE Enerji, 2 milyar m3 ticaret hacmiyle en büyük özel toptan satış portföyüne sahiptir.

EWE Enerji, güçlü altyapısı ve tecrübesiyle Türkiye’de faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana; güvenilir ve vazgeçilmez bir enerji partneri haline gelmiştir. Çeşitlendirilmiş tedarik yapısı, müşteri odaklı çözümleri ve portföy yönetim tecrübesiyle EWE Enerji, kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetleri tek elden sunabilmektedir.

EWE Enerji cirosunu 2013 yılında yüzde 256 artırarak 2014 yılında Capital 500 listesinde en hızlı büyüyen şirket unvanını almıştır. Şirket, 2014 Fortune Türkiye 500 listesinde yılı 77. sırada tamamlamıştır. 2014 yılında gerçekleştirdiği doğal gaz ticaret hacmi ile BOTAŞ’tan sonraki en büyük oyuncu unvanını da korumayı başarmıştır.

Doğal gaz sektöründeki bu başarısına paralel olarak EWE Enerji, elektrik alanında Almanya’dan aktardığı bilgi ve deneyimiyle kurumsal müşterilerine fiyat rekabetinin ötesinde katma değerli hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda, elektrik satışının yanında dönüşüm projelerinin tüm adımlarında müşterilerine danışmanlık desteği sağlayabilmektedir.2013 yılında elektrik ve enerji danışmanlığı hizmetlerinin satışına başlayan EWE Enerji bu alandaki istikrarlı büyümesini devam ettirerek özellikle İstanbul, Bursa ve Kayseri bölgelerindeki müşteri sayısında ciddi bir artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak, piyasada faaliyet gösteren toptan satış şirketleri ile toptan satış hacmini de artırarak doğal gazdan sonra elektrikte de önemli bir oyuncu olma hedefine yönelik hızlı bir şekilde ilerlemektedir.

Türkiye enerji piyasalarının liberalleşme amacına uygun olarak teknik ve operasyonel altyapısını güçlendiren EWE Enerji piyasanın serbestleşmesini takiben kendi elektrik tedarikçilerini seçebilecek olan bireysel müşterilerinin de öncelikli tercihi olacaktır. Bu doğrultuda EWE Grubu’nun Almanya’daki 85 yıllık enerji piyasalarındaki bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanmaktadır.

EWE Enerji büyüme ve yeni iş alanları geliştirme hedefleri doğrultusunda Bilgi Teknoloji yatırımlarını sürdürmektedir. 2014 yılında “Kurumsal Kaynak Planlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi” süreçlerinin tamamını SAP yazılımına taşıma kararı almış ve projenin ilk fazını 6 ay gibi kısa bir sürede başarıyla hayata geçirmiştir.

Proje öncesinde farklı sistemlerle takip edilen müşteri yaşam döngüsü, proje ile birlikte süreçsel bütünlük içerisinde ve tek sistem üzerinde yönetilmeye başlanmıştır. EWE Enerji artık müşterilerinin takip, teklif, sözleşme ve müşteri hizmetleri süreçlerini kapsayan tüm yaşam döngüsünü SAP sistemi üzerinden yöneterek, müşterilerine verdiği hizmet kalitesini artırmıştır.

www.eweenerji.com.tr